Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà B, trụ sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, khu Quảng trường 3/2, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại liên hệ:

Cơ quan: 0204. 3854480.

Hoàng Thị Hồng Hà (phó Văn phòng Hội) 0983211875

Minh Nguyệt (CB văn thư Hội) 01688941015.

Hỗ trợ gửi ảnh:

Mai Vinh Điện thoại: 063.3700292

Mail: maivinhdl@yahoo.com.vn

Facebook: http://www.facebook.com/maivinhdalat

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 358 tác giả, 15 tỉnh/thành và 2307 tác phẩm