HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO LHA MIỀN NÚI PHÍA BẮC 2019

1. NSNA Phạm Văn Tý, EVAPA, Phó Chủ tịch Hội NSNA VN - Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Trần Thị Thu Đông, EVAPA, UV Ban Chấp hành  - Thành viên

3. NSNA Nguyễn Tất Bê, EVAPA/G  - Thành viên 

4. NSNA Kim Bùi Mạnh, EVAPA   - Thành viên

5. NSNA Hoàng Ngọc Thạch, AVAPA - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 314 tác giả, 15 tỉnh/thành và 2028 tác phẩm