KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

Kính gửi các tác giả có tác phẩm chọn triển lãm và xét giải thưởng

BTC chúc mừng các tác giả đã có tác phẩm được chọn triển lãm và xét giải thưởng. Nhằm bảo mật tác phẩm trước khi chấm xét giải, BTC chỉ công bố danh sách tác phẩm được chọn và sẽ gửi email thông báo cho các tác giả có tác phẩm được chọn. Các tác giả có tác phẩm được chọn vui lòng không được chia sẻ ảnh đã được chọn lên mạng xã hội bằng bất kỳ hình thức nào, nếu vi phạm BTC có thể loại tác phẩm của anh chị mà không cần báo trước.

Những tác phẩm được chọn triển lãm và xét giải thưởng sẽ được công bố trên website vào lúc khai mạc triển lãm. Từ thời điểm này tác giả có thể chia sẻ ảnh của mình trên mạng xã hội,...

Mỗi tác phẩm được chọn, anh/chị vui lòng phóng rọi (in ấn) 1 ảnh giấy khổ 30cm X 45cm , nếu ảnh không đúng khổ thì in ấn theo chiều dài nhất của ảnh, phần cạnh thừa còn lại thì để nền trắng.

Tác phẩm được tập hợp gửi về cho Hội VHNT địa phương, tại Hội VHNT địa phương sẽ chuyển cho BTC trước ngày 21/9/2018 (căn cứ theo dấu bưu điện).

 

DANH SÁCH TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN CHUYỂN QUA EMAIL CHO TỪNG TÁC GIẢ

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 349 tác giả, 15 tỉnh/thành và 2256 tác phẩm