DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Trần Văn

Bắc Giang

0

2

Nguyễn Mạnh Hải

Sơn La

0

3

Trần Văn Duyệt

Sơn La

8

4

Đoàn Trung Kiên

Sơn La

1

5

Trần Đoàn Huy

Thái Nguyên

0

6

Lê Duy Khắc

Thái Nguyên

0

7

Đoàn Thanh Hà

Yên Bái

0

8

Đinh Viêt Hùng

Vĩnh Phúc

0

9

Lê Hồng Đức

Tuyên Quang

7

10

Phạm Thị Thúy Hằng

Tuyên Quang

5

11

Phạm Thị Lan Anh

Sơn La

0

12

Bùi Vinh Thuận

Lạng Sơn

8

13

Nguyễn Hải Hưng

Lào Cai

0

14

Nguyễn Trung Thịnh

Hà Giang

6

15

Hoàng Văn Tuân

Cao Bằng

8

16

Ngọc Minh Tiến

Cao Bằng

8

17

Ngọc Minh Tiến

Cao Bằng

0

18

Nguyễn Văn Dương

Lạng Sơn

3

19

Đinh Đức Long

Thái Nguyên

0

20

Đặng Hà Châu

Hà Giang

7

21

Trịnh Minh Kha

Bắc Giang

0

22

Nguyễn Thành Sơn

Bắc Giang

8

23

Mai Tiến Đoàn

Lào Cai

1

24

Trần Quang Hồng

Bắc Giang

0

25

Nguyễn Sơn Tùng

Lạng Sơn

0

26

Nguyễn Tuấn Anh

Sơn La

1

27

Vũ Chiến

Yên Bái

0

28

Nguyễn Chiến Thắng

Yên Bái

0

29

Lục Thị Niên

Cao Bằng

0