DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Trần Việt Linh

Điện Biên

3

2

Nguyễn Mạnh Hải

Sơn La

0

3

Trần Văn Duyệt

Sơn La

8

4

Đoàn Trung Kiên

Sơn La

8

5

Trần Đoàn Huy

Thái Nguyên

8

6

Lê Duy Khắc

Thái Nguyên

0

7

Đoàn Thanh Hà

Yên Bái

0

8

Đinh Viêt Hùng

Vĩnh Phúc

8

9

Lê Hồng Đức

Tuyên Quang

8

10

Phạm Thị Thúy Hằng

Tuyên Quang

8

11

Phạm Thị Lan Anh

Sơn La

0

12

Bùi Vinh Thuận

Lạng Sơn

8

13

Nguyễn Hải Hưng

Lào Cai

8

14

Nguyễn Trung Thịnh

Hà Giang

5

15

Hoàng Văn Tuân

Cao Bằng

8

16

Ngọc Minh Tiến

Cao Bằng

8

17

Ngọc Minh Tiến

Cao Bằng

0

18

Nguyễn Văn Dương

Lạng Sơn

8

19

Đinh Đức Long

Thái Nguyên

0

20

Đặng Hà Châu

Hà Giang

7

21

Trịnh Minh Kha

Bắc Giang

2

22

Nguyễn Thành Sơn

Bắc Giang

8

23

Mai Tiến Đoàn

Lào Cai

1

24

Trần Quang Hồng

Bắc Giang

0

25

Nguyễn Sơn Tùng

Lạng Sơn

8

26

Nguyễn Tuấn Anh

Sơn La

4

27

Vũ Chiến

Yên Bái

8

28

Nguyễn Chiến Thắng

Yên Bái

8

29

Lục Thị Niên

Cao Bằng

8

30

Nguyễn Hữu Sơn

Phú Thọ

8

31

Nguyễn Vĩnh Đoàn

Bắc Giang

1

32

Nguyên Văn Thái

Bắc Giang

0

33

Phạm Văn Tiến

Bắc Giang

0

34

Phượng Trần

Bắc Giang

4

35

Nguyễn Thọ Dũng

Bắc Giang

0

36

Hoàng Trần Anh Tuấn

Hà Giang

0