DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Mai Vinh

Bắc Giang

0

2

Việt Linh

Điện Biên

8

3

Ma Văn Tuyên

Tuyên Quang

8

4

Hoàng Văn Tuân

Cao Bằng

8

5

Trần Trung Thành

Cao Bằng

8

6

Vũ Mạnh Cường

Phú Thọ

8

7

Nguyễn Hữu Thông

Bắc Giang

8

8

Nguyễn Minh Hải

Sơn La

8

9

Vương Quế Lâm ( Vương Lâm )

Bắc Giang

8

10

Bht, Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Bắc Giang

2

11

Trần Hương Trà

Phú Thọ

8

12

Nguyễn Bá Dương

Bắc Giang

0

13

Bùi Việt Đức

Vĩnh Phúc

8

14

Nguyễn Trung Thành

Lào Cai

0

15

Trần Quang Hoà

Lạng Sơn

0

16

Bùi Vinh Thuận

Lạng Sơn

8

17

Dương Công Bao

Lạng Sơn

8

18

Nguyễn Đắc Cường

Sơn La

8

19

Nguyễn Văn Bình

Lào Cai

8

20

Nguyễn Mạnh Hà

Lào Cai

8

21

Chu Đức Hòa

Cao Bằng

8

22

Nguyễn Long Giang ( Linh Giang )

Bắc Giang

8

23

Nguyễn Văn Hưởng

Bắc Giang

5

24

Nguyen Quangduan

Bắc Giang

2

25

Dương Chí Dũng

Bắc Giang

3

26

Nguyễn Mạnh Hùng

Bắc Giang

0

27

Lê Anh Đức

Bắc Giang

8

28

Việt Linh

Điện Biên

0

29

Nguyễn Đăng Giang

Bắc Giang

7

30

Luu Quang Luong

Bắc Giang

8

31

Tạ Quang Thắng

Bắc Giang

3

32

Nguyễn Hữu Sơn

Phú Thọ

8

33

Lê Quang Hòa

Tuyên Quang

8

34

Phan Văn Đinh

Phú Thọ

8

35

Vy Quốc Hiệu

Lạng Sơn

8

36

Nguyễn Đắc Phượng

Phú Thọ

8