DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

325

Chu Triều Đương

Cao Bằng

8

326

Hoàng Thức

Sơn La

8

327

Lò Tiến Thành

Hòa Bình

5

328

Hoangdiep.ctv@gmail.com

Cao Bằng

4

329

Nguyen Tuan Cuong

Bắc Giang

5

330

Do Thi Phuong

Bắc Giang

8

331

Trần Quốc Dũng

Hòa Bình

8

332

Đinh Hải

Hòa Bình

8

333

Nguyễn Trọng Hải

Sơn La

3

334

Lưu Lan Phương

Bắc Giang

7

335

Phan Cầu

Lạng Sơn

7

336

Dương Vân Anh

Hòa Bình

7

337

Đỗ Hằng Phương

Hà Giang

8

338

Lương Xuân Tam

Lạng Sơn

4

339

Nguyễn Hữu Ninh

Hà Giang

8

340

Nguyễn Văn Sự

Lào Cai

8

341

Hoàng Lai

Hòa Bình

5

342

Nguyễn Ngọc Minh

Bắc Giang

8

343

Mã Thị Hoàn

Lạng Sơn

5

344

Dương Thị Hoàn

Lạng Sơn

8

345

Nguyễn Thị Phượng

Lạng Sơn

6

346

Nguyễn Xuân Thu

Vĩnh Phúc

7

347

Lê Trọng

Sơn La

2

348

Phạm Xuân Hiện

Điện Biên

8

349

Đỗ Quý Hưng

Thái Nguyên

8

350

Nguyễn Đình Lâm

Hòa Bình

4

351

Nguyễn Hoàng Việt

Hòa Bình

4

352

Dương Tiến Dũng

Bắc Giang

8

353

Đàm Sơn

Lạng Sơn

8

354

Lý Thị Thảo

Lạng Sơn

5

355

Dương Trường Sơn

Lạng Sơn

8

356

Hoàng Giang Đông

Thái Nguyên

8

357

Lưu Hồng Hà

Lào Cai

5

358

Trần Mạnh Cường

Lạng Sơn

1