DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Chu Quang Phúc

Vĩnh Phúc

8

74

Trần Ngọc Thắng

Lai Châu

8

75

Nguyễn Văn Quang (quang Nv)

Lai Châu

5

76

Nguyen Manh Ha

Lào Cai

8

77

Nguyễn Phi Khanh

Tuyên Quang

8

78

Nguyễn Quốc Việt

Tuyên Quang

8

79

Nguyễn Văn Thắng

Lai Châu

8

80

Dương Chí Dũng

Bắc Giang

8

81

Vũ Quang Anh

Phú Thọ

4

82

Đinh Văn Tưởng

Lạng Sơn

8

83

Nguyễn Quang Hồi

Thái Nguyên

8

84

Nguyễn Trọng Khanh

Vĩnh Phúc

8

85

Nguyễn Thiện Hùng

Lào Cai

8

86

Trần Phúc Thạnh

Lào Cai

8

87

Trần Trung Thành

Cao Bằng

8

88

Nguyễn Thị Huyền

Sơn La

8

89

Lê Thị Cúc

Bắc Giang

0

90

Hoàng Lăng Huy

Lạng Sơn

8

91

Nguyễn Minh Ty

Hà Giang

8

92

Hoàng Bá Phương

Thái Nguyên

8

93

Lê Quang Hòa

Tuyên Quang

8

94

Nguyễn Minh Hải

Sơn La

8

95

Minh Được

Lào Cai

8

96

Trần Văn Tần

Lào Cai

0

97

Nguyễn Duẩn

Bắc Giang

8

98

Nguyễn Cường

Bắc Giang

5

99

Đỗ Ngọc Thành

Phú Thọ

8

100

Hoàng Gia Minh

Điện Biên

5

101

Nguyễn Xuân Thanh

Hòa Bình

8

102

Dương Hà

Hòa Bình

8

103

Nguyễn Chính

Tuyên Quang

8

104

Vũ Đức Huỳnh

Hà Giang

8

105

Đinh Hải Ngọc

Tuyên Quang

8

106

Vương Văn Phát

Hà Giang

8

107

Đỗ Văn Dương

Lạng Sơn

8

108

Nông Thanh Bình

Cao Bằng

8