DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Chu Hoàng Hải

Cao Bằng

8

110

Vi Văn Môn

Hà Giang

8

111

Nguyên Anh Tuấn

Phú Thọ

8

112

Chu Tiều Đương

Cao Bằng

8

113

Trương Thanh Bình

Yên Bái

3

114

Trinh Viet Hung

Thái Nguyên

8

115

Đoàn Việt Hưng

Bắc Giang

8

116

Vũ Kim Khoa

Thái Nguyên

8

117

Lý Thành Đạt

Lạng Sơn

3

118

Nguyễn Văn Thủy

Phú Thọ

8

119

Hoàng Văn Khuyến

Cao Bằng

8

120

Vương Minh Lập

Thái Nguyên

8

121

Nguyễn Minh Thái

Phú Thọ

7

122

Dương Ngọc Hành

Bắc Giang

1

123

Vũ Hoàng Thương

Bắc Giang

8

124

Vũ Hoàng Anh

Bắc Giang

8

125

Phạm Ngọc Khoa

Cao Bằng

8

126

Ngô Minh Phóng

Sơn La

8

127

Trần Thu Hiền

Tuyên Quang

1

128

Đinh Văn Cường

Vĩnh Phúc

0

129

Vũ Đình Công

Lai Châu

8

130

Dương Công Bao

Lạng Sơn

8

131

Nguyễn Quốc Hội

Hòa Bình

8

132

Ngoc Nhu Hai

Thái Nguyên

8

133

Dương Tiến Dũng

Bắc Giang

8

134

Nguyễn Đức Tuấn

Sơn La

8

135

Nguyễn Hồng Trung

Thái Nguyên

8

136

Nguyễn Thành Vinh

Tuyên Quang

8

137

Ngô Quang Đức

Sơn La

8

138

Nguyễn Mạnh Linh

Tuyên Quang

8

139

Hoàng Xuân Hậu

Vĩnh Phúc

7

140

Nguyễn Hải Bằng

Cao Bằng

8

141

Hoàng Lê Cường

Lạng Sơn

8

142

Đinh Phong

Sơn La

8

143

Nguyễn Long Giang

Bắc Giang

8

144

Thái Sinh ( Trần Văn Sinh )

Vĩnh Phúc

8