DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Đặng Phương Lan

Yên Bái

0

110

Đặng Phương Lan

Yên Bái

8

111

Lục Văn Lưu

Hà Giang

8

112

Anh Đức

Sơn La

8

113

Nguyễn Vàng Lộc

Lạng Sơn

8

114

Lê Bác Đạt

Yên Bái

8

115

Nguyễn Chính

Tuyên Quang

8

116

Mạnh Cường

Tuyên Quang

8

117

Phạm Huy Du

Thái Nguyên

8

118

Văn Thành Chương

Điện Biên

8

119

Trần Văn Tuấn

Bắc Giang

7

120

Bình Minh

Vĩnh Phúc

8

121

Vũ Đức Trường

Vĩnh Phúc

6

122

Nguyễn Văn Hùng (hùng Cường)

Tuyên Quang

8

123

Hoàng Đình Tiến

Bắc Giang

8

124

Vu Kim Khoa

Thái Nguyên

8

125

Trandinhhoan

Thái Nguyên

8

126

Đỗ Ngọc Thành

Phú Thọ

8

127

Trần Tuyến

Hà Giang

8

128

Lucjthanh Diệp

Hà Giang

2

129

Vũ Ngọc Tân

Hà Giang

2

130

Nguyen Van Dieu

Lai Châu

0

131

Nguyễn Tuấn Huy

Lạng Sơn

4

132

Ngô Quang Đức

Sơn La

8

133

Dương Hà

Hòa Bình

8

134

Trịnh Trọng Anh

Lạng Sơn

7

135

Nguyễn Lăng Vi

Sơn La

8

136

Nguyễn Thành Long

Sơn La

2

137

Vũ Hoàng Hải

Lào Cai

8

138

Bùi Hào Hiệp

Thái Nguyên

8

139

Nguyễn Thị Hải Yến

Phú Thọ

8

140

Nguyễn Mạnh Linh

Tuyên Quang

8

141

Nguyễn Thành Vinh

Tuyên Quang

8

142

La Quang Đường

Bắc Kạn

7

143

Cao Bá Ninh

Thái Nguyên

8

144

Phạm Hưởng

Hà Giang

0