DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Lê Hồng Khoa

Vĩnh Phúc

8

110

Vi Văn Môn

Hà Giang

8

111

Lê Quang Hòa

Tuyên Quang

8

112

Ma Tuyên

Tuyên Quang

8

113

Vi Ngọc Hà

Cao Bằng

8

114

Hoàng Giang

Yên Bái

8

115

Nguyễn Chiến Thắng

Yên Bái

8

116

Nguyễn Trung Nguyên

Cao Bằng

8

117

Ha Huy

Tuyên Quang

7

118

Đào Xuân Cáp

Vĩnh Phúc

0

119

Vi Quốc Quyền

Bắc Giang

0

120

Dương Tiến Dũng

Tuyên Quang

0

121

Ngô Quang Đức

Sơn La

8

122

Nguyễn Văn Hiếu

Vĩnh Phúc

8

123

Vương Văn Phát

Hà Giang

7

124

Khổng Thị Yến Anh

Vĩnh Phúc

8

125

Dương Hà

Hòa Bình

8

126

Tran Vu Long

Bắc Giang

0

127

Đặng Ngọc Lâm

Lạng Sơn

8

128

Nnnguyen Quang Duan

Bắc Giang

5

129

Nguyen Quang Duan

Bắc Giang

1

130

Nguyễn Thành Vinh

Tuyên Quang

8

131

Nguyễn Mạnh Linh

Tuyên Quang

8

132

Phạm Thế Hoàng

Thái Nguyên

8

133

Nguyễn Văn Dương

Lạng Sơn

8

134

Trinh Viet Hung

Thái Nguyên

8

135

Đỗ Hằng Phương

Hà Giang

8

136

Nguyễn Mạnh Cường

Tuyên Quang

8

137

Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

Vĩnh Phúc

8

138

Nguyenquangduan

Bắc Giang

8

139

Trần Hữu Giang

Cao Bằng

8

140

Quỳnh Anh

Tuyên Quang

5

141

Bùi Hào Hiệp

Thái Nguyên

6

142

Trần Quốc Dũng

Hòa Bình

8

143

Lê Đình Mừng

Thái Nguyên

8

144

Dương Thanh Hiền

Hà Giang

8