DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

181

Ngô Minh Phóng

Sơn La

8

182

Đoàn Việt Hưng

Bắc Giang

8

183

Văn Phát

Hà Giang

6

184

Nguyễn Việt Anh

Sơn La

8

185

Thu Trang

Tuyên Quang

2

186

Phạm Minh Tuấn

Sơn La

5

187

Lương Tiến Thành

Sơn La

8

188

Nguyễn Văn Điệu

Lai Châu

7

189

Phạm Pa Ri

Yên Bái

8

190

Đặng Quang Huấn ( Quang Huấn )

Vĩnh Phúc

4

191

Hồ Sơn

Hà Giang

5

192

Đỗ Trường Vinh

Sơn La

8

193

Tran Quoc Tuan

Vĩnh Phúc

8

194

Mai Đồng

Thái Nguyên

8

195

Nguyễn Yến

Tuyên Quang

8

196

Ngoc Hai

Thái Nguyên

8

197

Vi Văn Môn

Hà Giang

8

198

Trần Xuân Công

Vĩnh Phúc

8

199

Nguyễn Đức Tuấn

Sơn La

8

200

Lê Hồng Khoa

Vĩnh Phúc

0

201

Trần Đoàn Huy

Thái Nguyên

8

202

Hoàng Văn Dương

Lạng Sơn

6

203

Lê Hồng Khoa

Vĩnh Phúc

8

204

Phạm Bằng

Lào Cai

8

205

Đỗ Quốc Văn

Thái Nguyên

0

206

Đỗ Quốc Văn

Thái Nguyên

8

207

Phạm Vũ Hà

Tuyên Quang

8

208

Hà Thanh Vân

Vĩnh Phúc

6

209

Nguyễn Trung Nguyên

Cao Bằng

8

210

Phạm Ngọc Khoa

Cao Bằng

8

211

Đinh Đức Thọ

Cao Bằng

6

212

Nguyễn Thiện Hùng

Lào Cai

8

213

Hà Thanh Đàn

Lạng Sơn

5

214

Đinh Văn Tưởng

Lạng Sơn

8

215

Trần Văn Sinh ( Thái Sinh )

Vĩnh Phúc

8

216

Nguyên Xuân Tiến

Lạng Sơn

8