DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

289

Lã Khánh Linh

Vĩnh Phúc

8

290

Đinh Đức Thọ

Cao Bằng

1

291

Phùng Minh Hiệu

Bắc Kạn

6

292

Trần Quân

Hà Giang

3

293

Nguyễn Khải Hoàn

Điện Biên

3

294

Vũ Thị Hương Xuân

Vĩnh Phúc

8

295

Trần Văn Bẩy

Lạng Sơn

5

296

Nguyễn Văn Hùng ( Hùng Cường )

Tuyên Quang

8

297

Lương Xuân Trường

Sơn La

8

298

Gia Lâm

Lào Cai

8

299

Điêu Chính Tới

Sơn La

8

300

Vũ Tố Hảo

Vĩnh Phúc

8

301

Văn Thành Chương

Điện Biên

2

302

Ngụy Minh Chiến

Bắc Giang

1

303

Hoàng Hoàn

Tuyên Quang

8

304

Đinh Văn Hải

Hòa Bình

8

305

Nguyễn Duy Tiến

Hòa Bình

7

306

Bùi Quyết Tiến

Hòa Bình

4

307

Đàm Tiến Sơn

Lạng Sơn

8

308

Nguyễn Cường

Tuyên Quang

3

309

Hoàng Văn Dương

Lạng Sơn

1

310

Trương Công Thành

Điện Biên

5

311

Gz150

Điện Biên

4

312

Lê Mạnh Hùng

Điện Biên

2

313

Tran Trung Hau

Lào Cai

8

314

Nông Hồng Hiệp

Cao Bằng

4