DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Đoàn Minh Thiện

Thái Nguyên

8

146

Dương Tiến Dũng

Bắc Giang

8

147

Nguyễn Xuân Tình

Yên Bái

8

148

Đặng Phương Lan

Yên Bái

8

149

Phan Trọng Ngọc

Bắc Kạn

7

150

Đỗ Quốc Văn

Thái Nguyên

0

151

Nguyễn Hồng Trung

Thái Nguyên

8

152

Phúc Tiến Hùng

Yên Bái

8

153

Trần Văn Tần

Lào Cai

8

154

Nguyễn Cường

Tuyên Quang

0

155

Nguyễn Cường

Tuyên Quang

8

156

Trần Văn Bẩy

Lạng Sơn

8

157

Hoàng Lai

Hòa Bình

5

158

Đỗ Quốc Văn

Thái Nguyên

8

159

Trần Đình Hoàn

Thái Nguyên

8

160

Phạm Gia Chiến

Lào Cai

8

161

Lưu Minh Phụng

Tuyên Quang

0

162

Mai Đồng

Thái Nguyên

8

163

Nguyễn Tiến Thắng

Lạng Sơn

8

164

Nguyễn Duy Thanh

Vĩnh Phúc

8

165

Vũ Kim Khoa

Thái Nguyên

0

166

Vũ Kim Khoa

Thái Nguyên

8

167

Đỗ Anh Tuấn

Thái Nguyên

8

168

Phạm Khánh Dương

Tuyên Quang

8

169

Phạm Pa Ri

Yên Bái

8

170

Lê Bác Đạt

Yên Bái

8

171

Lưu Lan Phương

Bắc Giang

8

172

Nguyễn Phi Khanh

Tuyên Quang

8

173

Nguyễn Anh Tú

Yên Bái

3

174

Hoàng Văn Thái

Yên Bái

5

175

Văn Thành Chương

Điện Biên

8

176

Phùng Minh Hiệu

Bắc Kạn

8

177

Mạnh Cường

Tuyên Quang

8

178

Đồng Đăng

Thái Nguyên

8

179

Ngocnghinh

Bắc Giang

8

180

Phạm Quốc Chính

Thái Nguyên

8