DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Nguyên Trong Khanh

Vĩnh Phúc

8

146

Nguyễn Thành Sơn

Bắc Giang

8

147

Hồ Viết Thạnh(hồ Thăng)

Tuyên Quang

8

148

Phạm Công Thiên

Tuyên Quang

8

149

Trần Anh Dũng

Cao Bằng

8

150

Đỗ Thế Sơn

Tuyên Quang

8

151

Nguyễn Việt Thắng

Phú Thọ

8

152

Chu Việt Bắc

Hà Giang

8

153

Dương Tuấn Dũng

Thái Nguyên

8

154

Trần Thị Huyền

Thái Nguyên

8

155

Nguyễn Văn Vượng ( Văn Vượng)

Vĩnh Phúc

8

156

Nguyễn Minh Xuyết

Thái Nguyên

8

157

Dương Tuấn Dũng

Thái Nguyên

0

158

Đinh Quang Tú

Phú Thọ

8

159

Nguyễn Anh Tuấn

Phú Thọ

8

160

Hoang Thanh Luyen

Lạng Sơn

8

161

Vũ Văn Chinh

Hà Giang

8

162

Nguyễn Văn Dương

Lạng Sơn

8

163

Vũ Đức Huỳnh

Hà Giang

8

164

Đồng Đăng

Thái Nguyên

8

165

Chu Thị Tuyển

Lạng Sơn

3

166

Nguyễn Tuấn Vũ

Yên Bái

8

167

Trịnh Việt Hùng

Thái Nguyên

8

168

Phạm Đức Phong

Bắc Kạn

0

169

Nguyenthitooanh

Lạng Sơn

6

170

Nguyễn Tạ Vĩnh Hà

Vĩnh Phúc

7

171

Cầm Thúy Hòa

Sơn La

8

172

Lục Thị Niên

Cao Bằng

8

173

Nguyễn Thanh Bản

Bắc Kạn

8

174

Nguyễn Quốc Việt

Tuyên Quang

0

175

Nguyễn Quốc Việt

Tuyên Quang

6

176

Nguyễn Minh Thái

Phú Thọ

8

177

Hoàng Hải Giang

Điện Biên

7

178

Trần Hữu Giang

Cao Bằng

8

179

Trương Công Thành

Điện Biên

8

180

Đinh Phong

Sơn La

8