DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Đào Tiến Dũng

Lai Châu

3

2

Mai Việt Phong

Thái Nguyên

1

3

Duy Vinh

Phú Thọ

0

4

Phạm Quang Hưng

Hà Giang

8

5

Hoàng Văn Khuyến

Cao Bằng

6

6

Lục Thị Thiện

Cao Bằng

6

7

Trương Mạnh Hà

Thái Nguyên

2

8

Nguyễn Sỹ Đức

Hà Giang

1

9

Bùi Vinh Thuận

Lạng Sơn

4

10

Chu Văn Minh

Lạng Sơn

6

11

Nguyễn Văn Tiệp

Cao Bằng

1

12

Vũ Hoàng Tiệp

Cao Bằng

2

13

Vũ Phi Long

Sơn La

0

14

Đoàn Trung Kiên

Sơn La

6

15

Nguyễn Hữu Sơn

Phú Thọ

3

16

Đinh Anh Đức

Sơn La

8

17

Đỗ Trường Vinh

Sơn La

0

18

Trần Trung Thành

Cao Bằng

0

19

Phan Phúc Thịnh

Sơn La

2

20

Nguyễn Hữu Thông

Bắc Giang

3

21

Lò Sơn Toàn

Sơn La

5

22

Triệu Văn Lịch

Cao Bằng

0

23

Trần Việt Linh

Điện Biên

1

24

Nguyễn Việt Anh

Sơn La

5

25

Lò Thị Cầm

Lai Châu

2

26

Lò Thị Cầm

Lai Châu

1

27

Nguyễn Trung Nguyên

Cao Bằng

0

28

Đinh Hải Ngọc

Tuyên Quang

1

29

Lò Thị Cầm

Lai Châu

1

30

Lò Thị Cầm

Lai Châu

8

31

Vương Quế Lâm

Bắc Giang

2

32

Đào Nhật Minh

Lai Châu

1

33

Nguyễn Xuân Hưng

Phú Thọ

8

34

Nguyễn Văn Giới

Lào Cai

8

35

Trần Văn Duyệt

Sơn La

0

36

Lê Trung Kiên

Yên Bái

0

37

Hà Thế Đô

Tuyên Quang

0

38

Gia Lâm

Lào Cai

8

39

Nguyễn Quốc Việt

Tuyên Quang

0

40

Bui Thanh Loan

Lào Cai

5

41

Nguyen Trong Khanh

Vĩnh Phúc

0