DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Trần Việt Linh

Điện Biên

6

2

Lê Trung Kiên

Yên Bái

8

3

Đặng Trường Sơn

Sơn La

8

4

Lê Hồng Đức

Phú Thọ

8

5

Đặng Trung Hải

Sơn La

8

6

Lê Như Quỳnh

Sơn La

8

7

Đoàn Trung Kiên

Sơn La

3

8

Vũ Văn Chinh

Hà Giang

8

9

Nguyễn Xuân Tình

Yên Bái

8

10

Bùi Vinh Thuận

Lạng Sơn

8

11

Nguyễn Quốc Hùng

Yên Bái

3

12

Nguyễn Thành Sơn

Bắc Giang

8

13

Tô Bá Hiếu

Lào Cai

8

14

Trần Minh Thìn

Lào Cai

1

15

Nguyễn Ngọc Vinh

Sơn La

0

16

Trương Xuân Thắng

Bắc Giang

8

17

Trần Văn Tuấn

Bắc Giang

8

18

Nguyễn Minh Hải

Lào Cai

8

19

Đào Minh Thức

Lào Cai

3

20

Chu Văn Minh

Lạng Sơn

8

21

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Phú Thọ

0

22

Đỗ Trường Vinh

Sơn La

8

23

Đặng Phương Lan

Yên Bái

8

24

Nguyễn Hải Hưng

Lào Cai

0

25

Nguyễn Mạnh Hải

Sơn La

8

26

Nguyễn Tuấn Anh

Sơn La

6

27

Đào Mạnh Trường

Lai Châu

8

28

Nguyễn Hữu Thông

Bắc Giang

8

29

Lò Văn Quyền

Sơn La

8

30

Hoàng Văn Dưỡng

Tuyên Quang

0

31

Nguyễn Trọng Minh

Tuyên Quang

8

32

Vũ Hoàng Thương

Bắc Giang

8

33

Nguyễn Bảo Long

Lào Cai

1

34

Nguyen Huu Son

Phú Thọ

8

35

Đặng Văn Thịnh

Tuyên Quang

8

36

Nguyễn Sơn Tùng

Lạng Sơn

8

37

Nguyễn Thị Hải Yến

Phú Thọ

8

38

Tạ Đức Hạnh

Lai Châu

8

39

Nguyễn Vũ Hậu

Phú Thọ

8

40

Vũ Ngọc Tiến

Lào Cai

4

41

Đàm Minh Sơn

Bắc Giang

1

42

Trịnh Minh Kha

Bắc Giang

8

43

Dương Quốc Hiếu

Lào Cai

1

44

Phạm Công Thiên

Tuyên Quang

8

45

Bùi Việt Đức

Vĩnh Phúc

8

46

Vũ Phi Long

Sơn La

8

47

Đỗ Thu Quyên

Phú Thọ

8

48

Đỗ Ngọc Thành

Phú Thọ

8

49

Vũ Đức Huỳnh

Hà Giang

8

50

Nguyễn Đức Tuệ

Yên Bái

8