DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Trần Việt Linh

Điện Biên

0

2

Lê Trung Kiên

Yên Bái

0

3

Đặng Trường Sơn

Sơn La

0

4

Lê Hồng Đức

Phú Thọ

0

5

Đặng Trung Hải

Sơn La

0

6

Lê Như Quỳnh

Sơn La

0

7

Đoàn Trung Kiên

Sơn La

0

8

Vũ Văn Chinh

Hà Giang

0

9

Nguyễn Xuân Tình

Yên Bái

0

10

Bùi Vinh Thuận

Lạng Sơn

0

11

Nguyễn Quốc Hùng

Yên Bái

0

12

Nguyễn Thành Sơn

Bắc Giang

0

13

Tô Bá Hiếu

Lào Cai

0

14

Trần Minh Thìn

Lào Cai

0

15

Nguyễn Ngọc Vinh

Sơn La

0

16

Trương Xuân Thắng

Bắc Giang

0

17

Trần Văn Tuấn

Bắc Giang

0

18

Nguyễn Minh Hải

Lào Cai

0

19

Đào Minh Thức

Lào Cai

0

20

Chu Văn Minh

Lạng Sơn

0

21

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Phú Thọ

0

22

Đỗ Trường Vinh

Sơn La

0

23

Đặng Phương Lan

Yên Bái

0

24

Nguyễn Hải Hưng

Lào Cai

0

25

Nguyễn Mạnh Hải

Sơn La

0

26

Nguyễn Tuấn Anh

Sơn La

0

27

Đào Mạnh Trường

Lai Châu

0

28

Nguyễn Hữu Thông

Bắc Giang

0

29

Lò Văn Quyền

Sơn La

0

30

Hoàng Văn Dưỡng

Tuyên Quang

0

31

Nguyễn Trọng Minh

Tuyên Quang

0

32

Vũ Hoàng Thương

Bắc Giang

0

33

Nguyễn Bảo Long

Lào Cai

0

34

Nguyen Huu Son

Phú Thọ

0