DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Lê Trung Kiên

Yên Bái

8

2

Hoàng Văn Khuyến

Cao Bằng

8

3

Nguyễn Trung Nguyên

Cao Bằng

8

4

Trần Trung Hiếu

Yên Bái

8

5

Đỗ Thế Sơn ( Thế Sơn )

Tuyên Quang

6

6

Bùi Vinh Thuận

Lạng Sơn

8

7

Nguyễn Thành Sơn

Bắc Giang

8

8

Ngọc Như Hải

Thái Nguyên

8

9

Trần Việt Linh

Điện Biên

5

10

Mai Lương Giáp

Điện Biên

6

11

Gia Lâm

Lào Cai

8

12

Đồng Đăng

Thái Nguyên

8

13

Trần Việt Thanh

Hòa Bình

8

14

Nguyễn Sỹ Đức

Hà Giang

3

15

Mùi Văn Tám

Sơn La

0

16

Chu Văn Minh

Lạng Sơn

8

17

Bùi Việt Đức

Vĩnh Phúc

8

18

Đoàn Việt Hưng

Bắc Giang

8

19

Vũ Phi Long

Sơn La

8

20

Nguyễn Hữu Thông

Bắc Giang

8

21

Nguyễn Mạnh Hải

Sơn La

8

22

Nguyễn Ngọc Dương

Lào Cai

6

23

Nguyễn Minh Hải

Lào Cai

8

24

Nguyễn Sơn Tùng

Lạng Sơn

8

25

Nguyễn Phương Linh

Bắc Giang

0

26

Nguyễn Thành Minh

Hà Giang

8

27

Nguyen Trong Khanh

Vĩnh Phúc

8

28

Vũ Thế Hiền

Thái Nguyên

0

29

Thào Thị Minh Tâm

Lào Cai

5

30

Vũ Đức Huỳnh

Hà Giang

8

31

Trương Công Thành

Điện Biên

8

32

Hoàng Văn Tuân

Cao Bằng

8

33

Nguyễn Mạnh Cường

Tuyên Quang

8

34

Nguyễn Hữu Sơn

Phú Thọ

8

35

Nguyễn Văn Giới

Lào Cai

7

36

Đoàn Trung Kiên

Sơn La

5

37

Vũ Hoàng Thương

Bắc Giang

8

38

Lê Trọng Hải

Hà Giang

1

39

Trần Văn Tuấn

Bắc Giang

8

40

Vương Văn Phát

Hà Giang

6

41

Chu Quang Phúc

Vĩnh Phúc

8

42

Lê Hồng Khoa

Vĩnh Phúc

8

43

Nguyễn Xuân Hồng

Yên Bái

8

44

Nguyen Ngoc Nghinh

Bắc Giang

8

45

Nguyễn Quốc Việt

Tuyên Quang

8

46

Namnguyenvtv@gmail.com

Thái Nguyên

0

47

Ngô Chí Thành

Phú Thọ

8

48

La Thị Tuyết Mai

Lạng Sơn

1

49

Tô Bá Hiếu

Lào Cai

8

50

Giàng Hạnh Phúc

Yên Bái

8