DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Đào Tiến Dũng

Lai Châu

8

2

Mai Việt Phong

Thái Nguyên

1

3

Duy Vinh

Phú Thọ

4

4

Phạm Quang Hưng

Hà Giang

8

5

Hoàng Văn Khuyến

Cao Bằng

8

6

Lục Thị Thiện

Cao Bằng

6

7

Trương Mạnh Hà

Thái Nguyên

2

8

Nguyễn Sỹ Đức

Hà Giang

8

9

Bùi Vinh Thuận

Lạng Sơn

8

10

Chu Văn Minh

Lạng Sơn

8

11

Nguyễn Văn Tiệp

Cao Bằng

8

12

Vũ Hoàng Tiệp

Cao Bằng

2

13

Vũ Phi Long

Sơn La

8

14

Đoàn Trung Kiên

Sơn La

8

15

Nguyễn Hữu Sơn

Phú Thọ

8

16

Đinh Anh Đức

Sơn La

8

17

Đỗ Trường Vinh

Sơn La

8

18

Trần Trung Thành

Cao Bằng

8

19

Phan Phúc Thịnh

Sơn La

2

20

Nguyễn Hữu Thông

Bắc Giang

8

21

Lò Sơn Toàn

Sơn La

5

22

Triệu Văn Lịch

Cao Bằng

8

23

Trần Việt Linh

Điện Biên

4

24

Nguyễn Việt Anh

Sơn La

8

25

Lò Thị Cầm

Lai Châu

2

26

Lò Thị Cầm

Lai Châu

1

27

Nguyễn Trung Nguyên

Cao Bằng

8

28

Đinh Hải Ngọc

Tuyên Quang

8

29

Lò Thị Cầm

Lai Châu

1

30

Lò Thị Cầm

Lai Châu

8

31

Vương Quế Lâm

Bắc Giang

8

32

Đào Nhật Minh

Lai Châu

8

33

Nguyễn Xuân Hưng

Phú Thọ

8

34

Nguyễn Văn Giới

Lào Cai

8

35

Trần Văn Duyệt

Sơn La

5

36

Lê Trung Kiên

Yên Bái

8

37

Hà Thế Đô

Tuyên Quang

8

38

Gia Lâm

Lào Cai

8

39

Nguyễn Quốc Việt

Tuyên Quang

8

40

Bui Thanh Loan

Lào Cai

8

41

Nguyen Trong Khanh

Vĩnh Phúc

8

42

Lò Văn Chiến

Lai Châu

1

43

Lò Văn Chiến

Lai Châu

8

44

Nguyễn Mạnh Hải

Sơn La

8

45

Nguyễn Mạnh Hà

Lào Cai

8

46

Nguyễn Kiều Anh

Tuyên Quang

4

47

Đàm Đình Diệm

Cao Bằng

3

48

Nguyễn Minh Đức

Lạng Sơn

6

49

Nguyễn Thế Bằng ( Quang Bằng)

Phú Thọ

8

50

Nguyễn Việt Thắng

Phú Thọ

8