KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

BAN GIÁM KHẢO

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin: Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Giang
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 063.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 358 tác giả, 15 tỉnh/thành và 2307 tác phẩm

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin: Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Giang
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 063.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ