KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

THỂ LỆ LHA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC 2019

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO LHA MIỀN NÚI PHÍA BẮC 2019

1. NSNA Phạm Văn Tý, EVAPA, Phó Chủ tịch Hội NSNA VN - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Trần Thị Thu Đông, EVAPA, UV Ban Chấp hành - Thành viên
3. NSNA Nguyễn Tất Bê, EVAPA/G - Thành viên
4. NSNA Kim Bùi Mạnh, EVAPA - Thành viên
5. NSNA Hoàng Ngọc Thạch, AVAPA - Thành viên

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 314 tác giả, 15 tỉnh/thành và 2028 tác phẩm

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO LHA MIỀN NÚI PHÍA BẮC 2019

1. NSNA Phạm Văn Tý, EVAPA, Phó Chủ tịch Hội NSNA VN - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Trần Thị Thu Đông, EVAPA, UV Ban Chấp hành - Thành viên
3. NSNA Nguyễn Tất Bê, EVAPA/G - Thành viên
4. NSNA Kim Bùi Mạnh, EVAPA - Thành viên
5. NSNA Hoàng Ngọc Thạch, AVAPA - Thành viên