DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

253

Vũ Đức Huy

Vĩnh Phúc

8

254

Lê Anh Tuấn

Điện Biên

8

255

Nguyễn Thanh Tuyền

Điện Biên

8

256

Dương Thị Thanh Hiền

Hà Giang

8

257

Phùng Minh Hiệu

Bắc Kạn

0

258

Nông Tú Tường

Hà Giang

4

259

Lê Anh Ngọc

Phú Thọ

6

260

Nguyễn Thành Minh

Hà Giang

6

261

Cao Văn Hùng

Điện Biên

0

262

Vũ Tố Hảo

Vĩnh Phúc

8

263

Nguyen Ngoc Nghinh

Bắc Giang

8

264

Mai Ngọc Hải

Vĩnh Phúc

8

265

Nguyễn Khải Hoàn

Điện Biên

4

266

Nguyễn Mạnh Tuấn

Bắc Kạn

8

267

Quang Luận

Bắc Kạn

8

268

Ma Đình Vực

Bắc Giang

0

269

Nguyễn Tiến Sơn

Yên Bái

4

270

Phạm Khánh Dương

Tuyên Quang

8

271

Hoàng Luyến

Bắc Giang

0

272

Nguyễn Xuân Hồng

Yên Bái

8

273

Phùng Quốc Thắng

Bắc Kạn

4

274

Đinh Đức Long

Thái Nguyên

5

275

Trần Phúc Thạnh

Lào Cai

8

276

Nguyen Tuan Nghia

Yên Bái

8

277

Nguyễn Ngọc Vinh

Sơn La

8

278

Nguyễn Bảo Trung

Sơn La

8

279

Nguyễn Thị Hải

Bắc Giang

8

280

Nguyễn Văn Dương ( Hoàng Dương)

Vĩnh Phúc

8

281

Nguyễn Thái Hoàng

Yên Bái

8

282

Nông Văn Đạo

Cao Bằng

6

283

Thào Thị Minh Tâm

Lào Cai

8

284

Than Ngoc My

Bắc Giang

0

285

Đỗ Anh Tuấn

Thái Nguyên

8

286

Đỗ Sỹ Quý (ngọc Quý)

Hà Giang

8

287

Phúc Tien Hùng

Yên Bái

8

288

Nguyễn Phi Khanh

Tuyên Quang

8