DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM VÀ CHẤM CHỌN GIẢI THƯỞNG

DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM

STT

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

1

Nguyễn Hữu Thông

Bắc Giang

2

Diêm Công Hải

Bắc Giang

3

Nguyễn Đăng Giang

Bắc Giang

4

Trương Xuân Thắng

Bắc Giang

5

Vương Quế Lâm

Bắc Giang

6

Trần Văn Tuấn

Bắc Giang

7

Nguyễn Thanh Bản

Bắc Kạn

8

Nguyễn Văn Tiệp

Cao Bằng

9

Đinh Đức Thọ

Cao Bằng

10

Hoàng Văn Khuyến

Cao Bằng

11

Nguyễn Trung Nguyên

Cao Bằng

12

Phạm Ngọc Khoa

Cao Bằng

13

Lục Thị Niên

Cao Bằng

14

Triệu Văn Lịch

Cao Bằng

15

Lê Hoàng Quý Anh

Điện Biên

16

Lò Ngọc Thuyên

Điện Biên

17

Lê Mạnh Hùng

Điện Biên

18

Nguyễn Trung Kiên

Điện Biên

19

Văn Đức Thành (Văn Thành Chương)

Điện Biên

20

Trương Công Thành

Điện Biên

21

Phạm Xuân Hiện

Điện Biên

22

Đỗ Hằng Phương

Hà Giang

23

Nguyễn Thành Minh

Hà Giang

24

Vũ Văn Chinh

Hà Giang

25

Nguyễn Xuân Thanh

Hòa Bình

26

Trần Việt Thanh

Hòa Bình

27

Dương Vân Anh (Dương Thị Anh)

Hòa Bình

28

Đinh Văn Hải (Đinh Hải )

Hòa Bình

29

Nguyễn Duy Tiến

Hòa Bình

30

Thái Trung Kiên

Hòa Bình

31

Đào Tiến Dũng

Lai Châu

32

Vương Anh Sơn

Lai Châu

33

Bùi Tiến Dũng

Lai Châu

34

Trần Ngọc Thắng

Lai Châu

35

Vũ Thị Hông Na

Lai Châu

36

Dương Doãn Tuấn

Lạng Sơn

37

Đặng Ngọc Lâm

Lạng Sơn

38

Nguyễn Sơn Tùng

Lạng Sơn

39

Lưu Minh Dân

Lạng Sơn

40

Đàm Tiến Sơn

Lạng Sơn

41

Trịnh Tố Oanh

Lạng Sơn

42

Chu Văn Minh

Lạng Sơn

43

Nguyễn Văn Giới

Lào Cai

44

Bùi Văn Dần

Lào Cai

45

Dương Quốc Toản

Lào Cai

46

Vũ Minh Hiển

Lào Cai

47

Nguyễn Mạnh Hà

Lào Cai

48

Gia Lâm

Lào Cai

49

Nguyễn Mạnh Cường

Lào Cai

50

Trần Trung Hậu

Lào Cai

51

Tô Bá Hiếu

Lào Cai

52

Nguyễn Thế Bằng (Quang Bằng)

Phú Thọ

53

Nguyễn Vũ Hậu

Phú Thọ

54

Đỗ Ngọc Thành

Phú Thọ

55

Đỗ Thu Quyên

Phú Thọ

56

Nguyễn Xuân Hưng

Phú Thọ

57

Trần Hồng Bàng (Trọng Bằng)

Phú Thọ

58

Ngô Chí Thành

Phú Thọ

59

Đỗ Trường Vinh

Sơn La

60

Nguyễn Bảo Trung

Sơn La

61

Nguyễn Mạnh Hải

Sơn La

62

Vũ Phi Long

Sơn La

63

Nguyễn Đức Tuấn

Sơn La

64

Nguyễn Tuấn Anh

Sơn La

65

Phan Quốc Bảo

Thái Nguyên

66

Trần Văn Minh

Thái Nguyên

67

Bùi Hào Hiệp

Thái Nguyên

68

Đỗ Quốc Văn

Thái Nguyên

69

Vũ Kim Khoa

Thái Nguyên

70

Hoàng Giang Đông

Thái Nguyên

71

Ngọc Như Hải

Thái Nguyên

72

Âu Ngọc Ninh

Thái Nguyên

73

Lưu Minh Phụng

Tuyên Quang

74

Nguyễn Trọng Minh

Tuyên Quang

75

Nguyễn Cường

Tuyên Quang

76

Đinh Hải Ngọc

Tuyên Quang

77

Hà Thế Đô

Tuyên Quang

78

Nguyễn Mạnh Linh

Tuyên Quang

79

Nguyễn Văn Dương (Hoàng Dương)

Vĩnh Phúc

80

Khổng Yến Anh

Vĩnh Phúc

81

Thái Sinh (Trần Văn Sinh )

Vĩnh Phúc

82

Trần Trọng Phúc

Vĩnh Phúc

83

Nguyen Trong Khanh

Vĩnh Phúc

84

Vũ Đức Minh (Bình Minh)

Vĩnh Phúc

85

Bùi Việt Đức

Vĩnh Phúc

86

Anh Đức Nguyễn

Yên Bái

87

Cầm Thanh Thảo

Yên Bái

88

Nguyễn Đình Thi

Yên Bái

89

Nguyễn Quỳnh Đô (Hoàng Đô)

Yên Bái

90

Nguyễn Tuấn Vũ

Yên Bái

91

Nguyễn Văn Lịch

Yên Bái

92

Đặng Thị Phương Lan

Yên Bái

93

Nguyễn Tùng

Yên Bái

94

Nguyễn Xuân Tình

Yên Bái

95

Phạm Pa Ri

Yên Bái

96

Trần Trung Hiếu

Yên Bái

97

Lê Trung Kiên

Yên Bái